Drobečková navigace

Úvod > Veletrh > Nabídka pojištění expozic

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

se sídlem Římská 45, PRAHA 2, 120 00  IČ 469 734 51
oblastní pobočka HVP,a.s. Žďár nad Sázavou
se sídlem Komenského 1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01
zastoupená ředitelem Lubošem ZEMANEM
tel. 566 621 139; 602 520 418 modrá informační linka 844 114 411
e-mail : zeman@hvp.cz  www: hvp.cz

 

Nabídka na pojištění akce PYROCAR 2018 pro vystavovatele (komerční firmy)

pojištěná rizika :

sdružený živel - požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv sněhu, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu nebo stožáru, zemětřesení, pád letadla nebo jeho části či nákladu, zřícení skal nebo zemin, náraz dopravního prostředku, poškození vodou z vodovodních zařízení, povodeň-záplava

odpovědnost za újmu třetí osobě (provozování výstavní činnosti)

odcizení – není řešeno, neboť by se jednalo o prostou krádež, která je nepojistitelná

 spoluúčast 0 % min. 1.000 Kč

možnost pojištění na 2 až 4 dny (podle požadavku)

 

  1. pojištění výstavního stánku, zázemí, vybavení

pojistné 0,50 Kč/den/každý 1.000 Kč

např. limit plnění 200.000 Kč, 3 dny, pojistné celkem 300 Kč

  1. pojištění souboru vystavených exponátů

do souboru lze zahrnout všechny exponáty, kdy cena 1 exponátu nepřevyšuje částku 50.000 Kč; součet exponátů pak je limitem plnění pojistné 0,50 Kč/den/každý 1.000 Kč např. 30 ks exponátů na celkový limit plnění 500.000 Kč, 3 dny, pojistné celkem 750 Kč

  1. pojištění jednotlivých vystavených exponátů

pojištění vždy po 1 exponátu jehož cena převyšuje částku 50.000 Kč pojistné 0,50 Kč/den/každý 1.000 Kč např. 1 ks exponát na limit plnění 200.000 Kč, 3 dny, pojistné celkem 300 Kč

  1. pojištění odpovědnosti za újmu třetí osobě související s výstavní činností

(zřícení stanu, pád předmětů na účastníka, apod.)

limit plnění 500.000 Kč

pojistné 350 Kč/den

např. 3 dny, pojistné celkem 1.050 Kč

 

                                                                                                                                        Luboš Zeman

                                                                                                                                       ředitel pobočky