Drobečková navigace

Úvod > Veletrh > Nabídka pojištění expozic

Nabídka na pojištění výstavního stánku firmy na PYROCAR 2023

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (HVP), jejíž majoritním akcionářem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), je tradičním partnerem akce PYROCAR, tedy i letošního 6. ročníku PYROCAR 2023.

V této souvislosti si Vám dovolujeme nabídnout krátkodobé pojištění výstavního stánku na této akci. Pojistná smlouva zahrnuje: 

  • majetkové pojištění v rozsahu 3 dnů akce (18. – 20.8. 2023)
  • pojištěným rizikem je ŽIVEL – požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava; pojištění nezahrnuje riziko odcizení nebo vandalismus (úmyslné poškození)
  • spoluúčast pojištěného je 0 % min. 1.000 Kč
  • pojistná smlouva se sjednává v rozsahu

- movitý majetek vlastní i cizí (zapůjčený) jako je výstavní stánek, jeho vybavení, zázemí (bez exponátů)
- soubor exponátů, přičemž cena žádného z nich nepřevyšuje 20.000 Kč
- jednotlivé exponáty (dle seznamu) s cenou nad 20.000 Kč

 Příklad možného pojištění:
- movitý majetek vlastní a cizí (zapůjčený) jako je výstavní stánek, jeho vybavení, zázemí (bez exponátů)

pojištěná hodnota 150.000 Kč: 45 Kč den x 3 dny = 135 Kč
- soubor exponátů, přičemž cena žádného z nich nepřevyšuje 20.000 Kč

pojištěná hodnota 500.000 Kč: 150 Kč den x 3 dny = 450 Kč
- jednotlivé exponáty (dle seznamu – specifikace: druh, výrobce, výrobní číslo)
přenosná motorová stříkačka FOX S, Rosenbauer, VČ 123456789 – 400.000 Kč
přenosná motorová stříkačka FOX S, Rosenbauer, VČ 123456789 – 350.000 Kč
elektrocentrála RS 14, Rosenbauer, VČ 123456789 – 100.000 Kč
termokamera Heros Titan, Rosenbauer, VČ 123456789 – 200.000 Kč
termokamera Heros, Rosenbauer, VČ 123456789 – 150.000 Kč
ventilátor Fanergy E16, Rosenbauer, VČ 123456789 – 100.000 Kč
ventilátor Fanergy E16, Rosenbauer, VČ 123456789 – 100.000 Kč

pojištěná hodnota 1.400.000 Kč: 360 Kč/den x 3 dny = 1.260 Kč

has.png

Celková cena pojištění 1.845 Kč

 Kontakt :

Luboš ZEMAN, obchodní zastoupení HVP

 

Tel. 602 520 418
Email: zemanhvp@senam.cz

možnost sjednání předem elektronickou formou