Představení

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR
Jediný opravdový veletrh hasičské a záchranářské techniky v České republice

18. a 19. srpna 2023 - Letiště Přibyslav
"Hasičský fest, jak má být!" :-) 

Záštitu nad setkáním PyroCar 2023 převzali 

Miloš Vystrčil
Předseda Senátu Parlamentu České Republiky 

Vítězslav Schrek
Hejtman Kraje Vysočina

genpor. Vladimír Vlček
Ředitel Hasičského záchranného sboru České Republiky

 Vít Rakušan
Ministr vnitra České republiky

Jana Černochová
Ministryně obrany České republiky

program

REGISTRACE VOZIDEL


Co Vás čeká?

Diskuze, přednášky, besedy, zábava

Trendy z výroby požárních automobilů a čerpadel

Pravidla silničního provozu se zaměřením na hasiče a záchranáře

Setkání s výrobci a prodejci požární a záchranářské techniky

Setkání s odborníky a profesionály

Ukázky z historie požární ochrany

Speciality z polní kuchyně

Bohatý doprovodný program

Ukázky práce složek IZS

Vyhlídkové lety nad Českomoravskou vrchovinou


Pořádá

c.png

b.png

Generální partner

a.png

Hlavní Partneři

                                                                                                             

lol5.png lol6.png THT-depositphotos-bgremover.png zepelin.png Přibyslav
Město Přibyslav