Drobečková navigace

Úvod > Propozice > Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Co je na PyroCaru k vidění?

PyroCar je setkání současné mobilní požární techniky, především cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů, které provozují jednotky požární ochrany v ČR a dalších účastnických zemí.

Kdo na PyroCaru vystavuje?

Vystavovateli jsou především samotní hasiči, kteří s těmito automobily jezdí k požárům a jiným mimořádným událostem. Mezi další vystavovatele se řadí výrobci hasičské techniky, výzbroje a výstroje. K vidění je zde jak hasičská technika, která je zastoupena u jednotek požární ochrany, tak třeba také prototypy nebo hasičské speciály.

Kdo se může přihlásit jako vystavovatel?

Přihlásit se může každý, kdo vlastní nebo provozuje automobil nebo jinou techniku sloužící k požární ochraně a kterou je možné klasifikovat na základě vyhlášky M.V. č. 35/2007.

Producenti a prodejci, kteří mají zájem prezentovat svoje produkty na této akci.

Kde a jak se mohou vystavovatelé přihlásit?

Nekomerční vystavovatelé (jednotky SDH, HZS, HZSP, sběratelé a jednotlivci) se mohou registrovat na webu akce prostřednictvím on-line formuláře od 1. ledna 2023. Komerční vystavovatelé se mohou hlásit písemnou formou na adresu pořadatele. 

Platí se za výstavní místa?

Přihlášení účastníci setkání platí pouze manipulační a organizační poplatek 500,- Kč za každý přihlášený automobil. Tento poplatek je vybírán při vjezdu do areálu akce.

Vystavovatelé spadající do sekce veletrhu, platí pronájem výstavní plochy na základě uzavřené smlouvy. Cena tohoto pronájmu je závislá na velikosti výstavní plochy. Konkrétní informace poskytne pořadatel na základě dotazu.

Zavazuji se odesláním přihlášky k něčemu?

Podáním přihlášky si rezervujete místo na výstavní ploše. Organizátor požaduje, aby se všichni přihlášení dostavili na výstavní plochu před oficiálním zahájením akce, tj. 19. 8. 2023 v 11:00. Tím že se dostavíte na výstavní plochu, se zavazujete k tomu, že exponát zůstane na místě do 19. 8. 2023 do 21:00.

Je nějaké vstupné pro návštěvníky?

Vstupné pro návštěvníky je ZDARMA, stejně tak jako možnost využití stanového kempu pro stavbu stanu nebo využití jejího hygienického zázemí. Jediná zpoplatněná služba pro návštěvníky akce je parkovné.

Je nějaká možnost ubytování?

Pořadatel nezajišťuje žádné ubytování. Přímo v místě konání akce bude vyhrazeno místo pro stanový kemp, který je vybaven mobilním sociálním zařízením, včetně stanových umýváren a sprch. Tuto část areálu označujeme jako stanové městečko. Zde si můžete postavit vlastní stan či odstavit obytný vůz a karavan. Do prostoru stanového městečka nejsou vpouštěny osobní automobily, ty je nutné odstavit na návštěvnickém parkovišti. Do prostor stanového městečka budou vpuštěny pouze vozidla jejich konstrukční charakter je určen pro dočasné bydlení nebo slouží jako tažné vozidlo karavanu. 

Mohu se nějak zapojit do příprav a organizace akce?

Pokud máte zájem na dobrovolnické činnosti, kontaktujte pořadatele.