Stanové městečko

 

V areálu akce se nachází vymezený prostor určený ke stanování. Jde o vymezenou travnatou plochu, v severní části areálu, které je přirozeně odstíněna od hluku.  

Návštěvníci zde mohou ZDARMA stanovat ve vlastních stanech.  

V tomto prostoru naleznete, WC, umývárnu sprchy a zdroj pro čerpání pitné vody.

Do stanového městečka není, z technických důvodů, umožněn vjezd automobilům a karavanům.  

plánek.jpg