Veletrh Pyrocar

V. největší setkání požárních automobilů v ČR   17. a 18. 8 2018  Letiště v Přibyslavi

Nabízíme možnost propagace Vašich produktů nejen pro hasiče a záchranáře. V rámci akce PyroCar probíha též veletrh zaměřený na hasičskou a záchranářskou výzbroj a výstroj a nejen ji.

Předpokládaná návštěvnost 35 000 osob (dle minulých ročníků).

Veletrh probíhá na rovné travnaté ploše. Pořadatel zajišťuje pouze možnost připojení k EL. energii. 

Bližší informace získáte na adrese:

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZSKA

Ing. Jan Aulický 
Římská 45 
121 07 Praha 2

Tel: + 420 222 119 501
Tel: + 420 606 690 376
E-mail: aulicky@dh.cz